Vesperkoor Bunschoten-Spakenburg

Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Ga naar de inhoud
Liedbundels > Oefenpartijen
Componisten en liedbundels
NLB
(Nieuwe liedbundel)
Vesperlied
Bladmuziek (pdf)
Oefenbestand
SA-TB
S-A-T-B
NLB 75U alleen, God, prijzen wij


NLB 84Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer


NLB 85Gij waart goedgunstig voor uw land o Heer


NLB 100
Juicht, alle volken, prijst de HEER!

NLB 103cLoof de Koning, heel mijn wezen
(getransponeerd van D naar C)NLB 104
Mijn ziel, verheerlijkt God

NLB 146a
Laat ons nu vrolijk zingen

NLB 149
Halleluja! laat opgetogen
NLB 191Onze Vader (Daniel Rouwkema)


NLB 263Wees Gij mijn toevlucht


NLB 342
In God de Vader op zijn troon
NLB 416
Ga met God en Hij zal met je zijn

NLB 438
God lof! Nu is gekomen
NLB 443
De engel Gabriƫl komt aangesneld
NLB 464
Een engel spreekt een priester aanNLB 474
Looft God, gij christenen, maak Hem grootNLB 481
Hoor, de eng'len zingen d'eerNLB 496Een ster ging op uit Israel


NLB 515Een kind geboren te Betlehem


NLB 574
Glorie zij U, Christus

NLB 583
Maria keek toe,
NLB 657
Zolang wij ademhalen
NLB 721 en 722
Houd ons bijeen

NLB 750
Jeruzalem, jij stad door God gebouwd

NLB 91a
Wie in de schaduw Gods mag wonen

NLB 903
Zou ik niet van harte zingen
NLB 977
Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
Terug naar de inhoud