Vesperkoor Bunschoten-Spakenburg

Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Ga naar de inhoud
Passievesper online te beleven op vrijdag 26 maart

Afgelopen december heeft het projectkoor, dat al sinds 2009 drie keer per jaar een vesper or­ganiseert vanuit de Hervormde dorpskerk, voor het eerst een online vesperviering verzorgd. Dit was een groot succes en is goed geland in vele huiskamers. Helaas kan er nog steeds geen vesper in de kerk gehouden wor­den, waar u bij aanwezig kunt zijn. Daarom is besloten om opnieuw een online vesper te or­ ganiseren. Evenals de vorige keer wordt dit van tevoren opgenomen door RTV Bunschoten.
 
Op 26 maart om 20.00 uur wordt dit uitgezonden via hun YouTube-kanaal en wij vragen ook weer aan alle kerken uit het dorp om dit uit te zenden via de kanalen die zij gebruiken voor hun online kerk­ diensten: Ook via de website van het koor www.vesperliederen.nl is de link naar de uitzending en het programma te vinden.
Het programma is afgestemd op de Veertigdagentijd en vormt de muzikale opmaat naar Goede Vrijdag.
Psalm 16 uit de Nieuwe Psalmberijming, die 16 maart officieel in gebruik is genomen en waar een van de initiatiefnemers van de vespervieringen, Bob Vuijk, aan meegewerkt heeft, opent het programma.
Het Magnificat (lofzang van Maria), het Nunc Dimittis (lofzang van Simeon) en een gezongen Onze Vader, zijn vaste onderdelen van de vesperliturgie die ook nu niet ontbreken.
Daarnaast is een aan­tal bekende en misschien ook wat minder bekende werken te horen, die·verwijzen naar Goede Vrijdag.
 
Vaste organist Stefan Heinen koos passende orgelwerken uit voor de ornlijsting van het geheel. De Bijbellezingen uit het Oude en Nieuwe Testament worden deze keer verzorgd door ds. E.J. Terp­stra.
De algehele muzikale leiding is in de handen van Herma van de Coterlet.

U bent van harte uitgenodigd om deze Passie vesper digitaal mee te beleven!
Klik HIER voor het programma van de online Passie-vesper.
Het Vesperkoor
Sinds november 2009 wordt in de oude Hervormde kerk van Bunschoten drie maal per jaar een vesper georganiseerd: een combinatie van orgelspel, koorzang, schriflezingen, gebed, stilte en samenzang die een klein uur duurt. Het koor wordt gevormd door ongeveer 20-25 enthousiaste mensen die veelal in andere koren de nodige muzikale ervaring hebben opgedaan en op projectbasis deelnemen. Voor veel koorleden betekent dat meedoen aan nagenoeg alle vespers.
Als lid van het koor heb ik van alle vesperliederen die tot nu toe door het koor zijn gezongen vooraf oefenbestanden gemaakt waardoor het instuderen voor sommige koorleden wordt vergemakkelijkt. Deze oefenbestanden en de bladmuziek zijn op de website terug te vinden door in het menu op "Componist" of "Liedbundel" te klikken. De oefenbestanden en de bladmuziek zijn voor een ieder vrij te downloaden.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET VESPERKOOR
Het predikanten echtpaar Bas en Gré Buitendijk, toen nog woonachtig in Steenwijk hadden daar als Gereformeerde kerk vrijgemaakt een Middeleeuws kerkgebouw. Daar hadden zij graag iets als een vesperkoor willen opzetten maar door het aannemen van een beroep naar Bunschoten kwam hier niets van terecht. Het idee bleef bestaan en zeker toen ze in Stefan Heinen een voortreffelijk musicus troffen, heeft Gré Buitendijk het er met Stefan Heinen over gehad om iets van een vesperkoor van de grond te krijgen. Zij hebben daarop Bob Vuijk, die zijn sporen op het gebied van musiceren en dirigeren ruimschoots verdiend had, gevraagd of hij mee wilde werken aan een vesperkoor, en wel als dirigent. Bob Vuijk wilde daar graag aan meewerken en mede dankzij zijn netwerk konden er genoeg geoefende zangers worden gevonden die in het koor zouden kunnen meezingen, want vanaf het begin is er wel gevraagd om een zeker niveau met het oog op het te kiezen repertoire. Na negen jaar heeft Herma van de Coterlet de directie van Bob Vuijk overgenomen.

Terug naar de inhoud