Vesperkoor Bunschoten-Spakenburg

Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Ga naar de inhoud
Adventsvesper online op vrijdag 18 december

Sinds 2009 wordt drie keer per jaar een vesper georganiseerd vanuit de sint Catharinakerk in Bunschoten: een combinatie van orgelspel, koorzang, schriftlezingen, gebed, stilte en samenzang die een klein uur duurt. Sinds het begin van de coronacrisis heeft dit stilgelegen, tot nu toe.
Als initiatiefnemers geloven wij erin dat juist nu, in de donkerste tijd van het jaar en misschien ook wel in het donkerste moment van deze crisis, het harder nodig is dan ooit om zingend, biddend en musicerend uit te zien naar het geboortefeest van onze hei­land Jezus Christus. Juist deze tijd vraagt om het licht van het evangelie. De situatie in de we­reld is voor velen beangstigend en meer dan ooit worden we aangesproken op ons geloof. We leven van Gods belofte en Hij is trouw. Dankzij die belofte kunnen we ondanks alles hoopvol blijven leven. Daarmee willen we elkaar moed  inspreken en het goede nieuws door blijven geven, op alle mogelijke  manieren.
Om die reden hebben wij besloten om een online vesper te or­ganiseren. Wij hebben dit vesper van tevoren opgenomen en zen­den dit op 18 december om 20.00 uur uit via YouTube. Via www.vesperliederen.nl zijn de link voor de uitzending en het programma te vinden. Bovendien hebben we aan alle kerken in het dorp gevraagd of zij deze vesper willen uitzenden via hun YouTube-ka­naal, of andere digitale rniddelen die worden gebruikt voor het on­line uitzenden van de kerkdiensten. Daar hebben we alleen maar positieve reacties op gekregen en alle medewerking hiervoor is ons toegezegd , dus ook op het kanaal van de kerken is deze vesper te zien.

De opbouw van het programma bestaat uit een mix van verschil­lende elementen. Zo hebben we volgens vaste traditie het Mag­níficat (lofzang van Maria), het Nunc Dimittis (lofzang van Sime­on) en een gezongen Onze Vader. Daarnaast zijn een aantal bekende en soms wat minder bekende Ad­vents- en kerstliederen te horen. De Bijbellezingen uit het Oude en Nieuwe Testament worden verzorgd door ds. C.M. van der Klis. Het decor is onze 'thuisbasis': de sint Catharinakerk.
 
U bent van harte uitgenodigd om deze Adventsvesper digitaal met ons te vieren!


Klik HIER voor het programma van de online adventsvesper.
Het Vesperkoor
Sinds november 2009 wordt in de oude Hervormde kerk van Bunschoten drie maal per jaar een vesper georganiseerd: een combinatie van orgelspel, koorzang, schriflezingen, gebed, stilte en samenzang die een klein uur duurt. Het koor wordt gevormd door ongeveer 20-25 enthousiaste mensen die veelal in andere koren de nodige muzikale ervaring hebben opgedaan en op projectbasis deelnemen. Voor veel koorleden betekent dat meedoen aan nagenoeg alle vespers.
Als lid van het koor heb ik van alle vesperliederen die tot nu toe door het koor zijn gezongen vooraf oefenbestanden gemaakt waardoor het instuderen voor sommige koorleden wordt vergemakkelijkt. Deze oefenbestanden en de bladmuziek zijn op de website terug te vinden door in het menu op "Componist" of "Liedbundel" te klikken. De oefenbestanden en de bladmuziek zijn voor een ieder vrij te downloaden.

ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET VESPERKOOR
Het predikanten echtpaar Bas en Gré Buitendijk, toen nog woonachtig in Steenwijk hadden daar als Gereformeerde kerk vrijgemaakt een Middeleeuws kerkgebouw. Daar hadden zij graag iets als een vesperkoor willen opzetten maar door het aannemen van een beroep naar Bunschoten kwam hier niets van terecht. Het idee bleef bestaan en zeker toen ze in Stefan Heinen een voortreffelijk musicus troffen, heeft Gré Buitendijk het er met Stefan Heinen over gehad om iets van een vesperkoor van de grond te krijgen. Zij hebben daarop Bob Vuijk, die zijn sporen op het gebied van musiceren en dirigeren ruimschoots verdiend had, gevraagd of hij mee wilde werken aan een vesperkoor, en wel als dirigent. Bob Vuijk wilde daar graag aan meewerken en mede dankzij zijn netwerk konden er genoeg geoefende zangers worden gevonden die in het koor zouden kunnen meezingen, want vanaf het begin is er wel gevraagd om een zeker niveau met het oog op het te kiezen repertoire. Na negen jaar heeft Herma van de Coterlet de directie van Bob Vuijk overgenomen.

Terug naar de inhoud