Vesperkoor Bunschoten-Spakenburg

Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Ga naar de inhoud
VESPER IN AANLOOP STILLE WEEK.

Voor de 37ste keer is er op vrijdagavond 8 april om 20.00 uur een vesper in de St. Catharinakerk.

Het programma vormt een op­maat naar Palmzondag, waarin wordt stilgestaan bij de intocht van Jezus Christus in Jeruzalem. Het terugkerende motief in deze vesper staat prachtig verwoord in psalm 24 in de Nieuwe psalm­berijming: "Kom, poorten, hefje oude boog! Maak nu de doorgang wijd en hoog: de hoogste koning rijdt naar binnen:" De Vesper is het traditionele avondgebed uit het klooster en in protestantse kringen beter bekend als Evensong. "In een klein uur van muziek, Bijbelle­zing, gebed, stilte en samenzang maken we ruimte voor rust en bezinning:" De lofzang van Maria en de lofzang van Simeon maken al eeuwenlang vast onderdeel uit van de vesperliturgie en zullen ook deze keer te horen zijn. Ook het gezongen Onze Vader is een vast onderdeel, als afsluiting van het gebed. Een iets groter werk dat wordt uitgevoerd is "Hör mein Bitten" van Felix Mendelssohn Bartholdy. Een smeekbede, gebaseerd op psalm 55, die hele­maal aansluit bij de Lijdenstijd. Organist Stefan Heinen koos passende orgelwerken uit die het geheel omlijsten. Ds. Kees Drost verzorgt de Bijbellezing uit het Oude en Nieuwe Testament. De muzikale leiding is in handen van Herma van de Coterlet. U bent van harte uitgenodigd om bij de­ze vesper aanwezig te zijn, mee te zingen, mee te bidden en een moment van rust en bezinning te ervaren.
Het Vesperkoor
Sinds november 2009 wordt in de oude Hervormde kerk van Bunschoten drie maal per jaar een vesper georganiseerd: een combinatie van orgelspel, koorzang, schriflezingen, gebed, stilte en samenzang die een klein uur duurt. Het koor wordt gevormd door ongeveer 20-25 enthousiaste mensen die veelal in andere koren de nodige muzikale ervaring hebben opgedaan en op projectbasis deelnemen. Voor veel koorleden betekent dat meedoen aan nagenoeg alle vespers.
Als lid van het koor heb ik van alle vesperliederen die tot nu toe door het koor zijn gezongen vooraf oefenbestanden gemaakt waardoor het instuderen voor sommige koorleden wordt vergemakkelijkt. Deze oefenbestanden en de bladmuziek zijn op de website terug te vinden door in het menu op "Componist" of "Liedbundel" te klikken. De oefenbestanden en de bladmuziek zijn voor een ieder vrij te downloaden.
(Ik wil er met nadruk op wijzen dat gebruikers van mijn website zelf verantwoordelijk zijn voor ongeautoriseerd gebruik van de partituren/bladmuziek die op mijn website staat!)

ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET VESPERKOOR
Het predikanten echtpaar Bas en Gré Buitendijk, toen nog woonachtig in Steenwijk hadden daar als Gereformeerde kerk vrijgemaakt een Middeleeuws kerkgebouw. Daar hadden zij graag iets als een vesperkoor willen opzetten maar door het aannemen van een beroep naar Bunschoten kwam hier niets van terecht. Het idee bleef bestaan en zeker toen ze in Stefan Heinen een voortreffelijk musicus troffen, heeft Gré Buitendijk het er met Stefan Heinen over gehad om iets van een vesperkoor van de grond te krijgen. Zij hebben daarop Bob Vuijk, die zijn sporen op het gebied van musiceren en dirigeren ruimschoots verdiend had, gevraagd of hij mee wilde werken aan een vesperkoor, en wel als dirigent. Bob Vuijk wilde daar graag aan meewerken en mede dankzij zijn netwerk konden er genoeg geoefende zangers worden gevonden die in het koor zouden kunnen meezingen, want vanaf het begin is er wel gevraagd om een zeker niveau met het oog op het te kiezen repertoire. Na negen jaar heeft Herma van de Coterlet de directie van Bob Vuijk overgenomen.

Terug naar de inhoud