Liedbundels/koorwerk 3 - Vesperkoor Bunschoten-Spakenburg

Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Ga naar de inhoud
Nieuwe Liedboek
 1. NLB 22 (Mijn God, mijn God waarom verlaat Gij mij)
 2. NLB 23A (D'Almachtige is mijn herder en geleide, wat is er dat mij schort? )
 3. NLB 75 (U alleen, God prijzen wij)
 4. NLB 84 (Hie lieflijk is Uw huis, o Heer)
 5. NLB 85 (Gij waart goedgunstig voor uw land, o Heer)
 6. NLB 91a (Wie in de schaduw Gods mag wonen)
 7. NLB 100 (Juicht, alle volken, prijst de HEER!)
 8. NLB 103C (Loof de Koning, heel mijn wezen)
 9. NLB 104 (Mijn ziel, verheerlijkt God)
 10. NLB 138 (Ik loof U, HEER, met hart en ziel.)
 11. NLB 146a (Laat ons nu vrolijk zingen)
 12. NLB 149 (Halleluja! laat opgetogen)
 13. NLB 191 (Onze Vader)
 14. NLB 263 (Wees Gij mijn toevlucht)
 15. NLB 342 (In God de Vader op zijn troon)
 16. NLB 369b (Onze Vader)
 17. NLB 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 18. NLB 438 (God lof! Nu is gekomen)
 19. NLB 443 (De engel Gabriël komt aangesneld)
 20. NLB 464 (Een engel spreekt een priester aan)
 21. NLB 474 (Looft God, gij christenen, maak Hem groot)
 22. NLB 481 (Hoor, de eng'len zingen d'eer)
 23. NLB 496 (Een ster ging op uit Israel)
 24. NLB 515 (Een kind geboren te Betlehem)
 25. NLB 574 (Glorie zij U, Christus)
 26. NLB 583 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog
 27. NLB 655 (Zing voor de Heer een nieuw gezang)
 28. NLB 657 (Zolang wij ademhalen)
 29. NLB 665 (Om Christus' wil zijn wij verblijd)
 30. NLB 721 en 722 (Houd ons bijeen)
 31. NLB 750 (Jeruzalem, jij stad door God gebouwd)
 32. NLB 869 (Lof zij de Heer, ons hoogste goed,)
 33. NLB 975 (Jezus roept hier mensen samen)
 34. NLB 903 (Zou ik niet van harte zingen)
 35. NLB 977 (Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd)
 36. NLB 981 (Zolang er mensen zijn op aarde)
Terug naar de inhoud