Tekst Gloria Vivaldi - Vesperkoor Bunschoten-Spakenburg

Vesperkoor Bunschoten Spakenburg
Ga naar de inhoud
TEKST GLORIA (RV 589) ANTONIO VIVALDINEDERLANDSE VERTALING
1.  Koor: Gloria in excelsis Deo
2. Koor: Et in terra pax hominibus bonae voluntatis
3. Sopraan en alt Duet: Laudamus te, Benedicimus te, Adoramus te, Glorificamus te
4. Koor: Gratias agimus tibi
5. Koor: Propter magnam gloriam tuam
6. Sopraan Aria: Domine Deus, Rex caelestis, Deus pater omnipotens
7. Koor:Domine Fili unigenite,Jesu Christe
8. Alt en koor: Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, Qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, Domine Deus, Rex caelestis, Domine Fili unigenite, Miserere nobis
9. Koor: Qui tollis peccata mundi, Suscipe deprecationem nostram
10. Alt Aria: Qui sedes ad dexteram Patris, Miserere nobis
11. Koor: Quoniam tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu solus Altissimus Jesu Christe,
12. Koor: Cum Sancto Spiritu, In gloria Dei Patris. Amen
1. Eer aan God in den hoge
2. en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
3. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U.

4. Wij zeggen U dank
5. voor uw grote heerlijkheid.
6. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
7. Heer,eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
8. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij die wegneemt de zonden van de wereld, ontferm U over ons; Heer God, hemelse koning, Heer, eniggeboren Zoon, ontferm U over ons.
9. Gij die wegneemt de zonden van de wereld, aanvaard ons gebed;
10. Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
11. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus.
12. Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen
Terug naar de inhoud